آموزش تصویری تزیین دستمال سفره (سری سوم)

آموزش تصویری تزیین دستمال سفره (سری سوم)

برای داشتن یک میزبانی خوب و یا خلق یک وعده غذایی به یاد ماندنی برای همسرتان در کنار تهیه ی غذای خوب تزیین و چیدمان میز ثاتیر فوق العاده ای خواهد داشت.

هنر سفره آرایی هنری تقریبا گسترده و البته پر طرفدار است که بخش خواص و ویژه این هنر تزیین دستمال سفره است که داشتن خلاقیت در تا زدن و تزیین دستمال سفره نقشی مهم را دارد که در این بخش نمونه هایی بسیار زیبا را با آموزش مرحله به مرحله می بینید.

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (40)

 برای ساخت این مدل دستمال سفره به پارچه چهار گوش نیاز دارید

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (41)

پارچه را همانند تصویر تا بزنید تا به شکل مربع شود

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (42)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (43)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (44)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (45)

 

 

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (1)

پارچه را به سمت بالا بچرخانید

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (2)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (3)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (4)

سپس همانند شکل های زیر تا بزنید

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (5)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (6)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (7)

این کار را تا اخرین لایه دستمال انجام دهید

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (8)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (9)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (10)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (11)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (12)

دستمال را به طرف دیگر بچرخانید

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (13)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (14)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (15)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (16)

اینبار گوشه های کناری دستما را تا بزنید

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (17)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (18)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (19)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (20)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (21)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (22)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (23)

دستمال را به طرف اولش برگردانید

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (24)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (25)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (26)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (27)

حالا لبه های تا زده را به سمت بالا تا کنید

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (28)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (29)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (30)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (31)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (32)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (33)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (34)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (35)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (36)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (37)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (38)

 

Training - image - decoration - Napkins - Tablecloth - the series - III (39)

++++++++++++

++++++++++++

++++++++++++

 

loading...

الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد وَ عَجِّل فَرَجَهُم