بایگانی برچسب ها: تازه نگه داشتن مواد غذایی

نکاتی برای فریز کردن مواد غذایی

نکاتی برای فریز کردن مواد غذایی

نکاتی برای فریز کردن مواد غذایی   انجماد یکی از روش های مناسب و متداول برای نگهداری موادغذایی به ویژه با منشأ دامی نظیر گوشت، ماهی، مرغ، میگو و غیره است. در بعضی   ریزه کاری های انجماد انجماد غذا را استریلیزه (عاری از میکروب یا ضدعفونی) نمی کند بلکه سرمای زیاد فقط رشد میکروارگانیسم ها (ریزاندامگان) را متوقف کرده و سرعت تغییراتی که کیفیت موادغذایی را کاهش داده یا موجب فساد غذا می شوند را کند می کند. کیفیت و سلامت محصول نهایی ...

ادامه مطلب