بایگانی برچسب ها: تزیین بادکنک کادو

تزیین درون بادکنک با عروسک و لباس و …..

تزیین درون بادکنک با عروسک و لباس و …..

تزیین درون بادکنک با عروسک و لباس و …..   هدیه ای درون بادکنک فکر کنید چطور این عروسکها داخل بادکنک گذاشته می شود؟ طریقه گذاشتن اشیا مختلف در بادکنک خوب برای این کار به دو نفر نیاز هست. در این کار  باید از اشیاء تیز و برنده اجتناب نمود.  همانطور که میدانید بادکنک کش می آید و این کش آمدن اندازه ای دارد. خوب این مقدار برای گذاشتن عروسک و چیزهای دیگر کافی هست. ابتدا به دوستتان بگویید تا دو  دست خود را در بادکنک باد نشده بگذارد طوری ک...

ادامه مطلب