بایگانی برچسب ها: جغد دستیار خیاطی

آموزش دوخت جغد برای نگهداری وسایل خیاطی

آموزش دوخت جغد برای نگهداری وسایل خیاطی

آموزش دوخت جغد برای نگهداری وسایل خیاطی بزرگترین حیوان خونگی که دوختم …. بشکافم رو گم کردم، رفتم یکی دیگه گرفتم و بازم گمش کردم و همینطور هر بار یکی از وسایل خیاطیم رو گم می کنم. یکی از همین روزها سایت Pinterset رو نگاه میکردم که یک جغد خال خالی زیبا دیدم که برای جا کنترلی ساخته شده بود. از همین ایده استفاده کردم و با تغییر دادن اون جغد دستیار خودم رو ساختم که توی نگه داشتن وسایلم کمکم کنه!! این جغد پیر عاقل کنار چرخ خیاطی ش...

ادامه مطلب