بایگانی برچسب ها: روش تهیه انواع مربای به

روش تهیه مربای به با عسل(پخته)

روش تهیه مربای به با عسل(پخته)

روش تهیه مربای به با عسل(پخته) طرز تهیه : به راتمیز کرده وقسمت وسط آن رابیرون آوریدوسپس آن راقطعه قطعه کرده دریک ظرف آب ریخته وبجوشانید تا نرم شود.سپس آن راآبکش کرده ویک ونیم لیوان آب حاصله رامجددا”درظرف ریخته ودوبرابرآن آب عسل اضافه نموده وبجوشانیدسپس قطعات آبکش شده راتوی شیره جوشان ریخته وباحرارت کم آهسته بجوشد وقتی قطعات به شفاف شدآن راازروی آتش برداریدودرظرفهای مخصوص ریخته ومصرف نمایید. ...

ادامه مطلب