بایگانی برچسب ها: سالم بودن ماهی

تشخیص ماهی سالم از ناسالم+نکات مهم+روش

تشخیص ماهی سالم از ناسالم+نکات مهم+روش

تشخیص ماهی سالم از ناسالم+نکات مهم+روش   روش تشخیص ماهی سالم – خانه داری خانه داری – بهداشت غذایی – روش تشخیص ماهی سالم یکی از سوالاتی که همواره برای هر یک ما وجود داشته راههای تشخیص ماهی سالم از فاسد به هنگام خریداری است: ۱- بوی ماهی : ماهیهایی که تازه هستند تقریبا بوی مطبوعی دارند و اگر از آبهای شیرین صید شده باشند بوی گیاهان آبزی همان منطقه را می دهند .ولی ماهی فاسد بوی نامطبوعی دار دکه بیشتر اوقات بوی آمون...

ادامه مطلب