بایگانی برچسب ها: سرو حلوا

آموزش تزیین غذا-سری سوم(تزیین حلوا)

آموزش تزیین غذا-سری سوم(تزیین حلوا)

آموزش تزیین غذا-سری سوم(تزیین حلوا) Furnish education hunger-Series III (decorated pudding) تزیین حلوا با اشتفاده از قیف و ماسوره ، مواد تزیینی پودر پسته ، پرک بادام و خلال بادام تزیین با استفاده از قیف و ماسوره + مواد تزیینی خلال بادام ، خلال پسته ، پرک بادام تزیین میانی با استفاده از قالب ژله ، تزیین اطراف با استفاده از قیف و ماسوره + تزیین با خلال بادام تزیین با استفاده از قیف و ماسوره + مواد تزیینی پودر پسته ، پودر نارگی...

ادامه مطلب

آموزش تصویری تزئین حلوا

آموزش تصویری تزئین حلوا

تزیین حلوا با اشتفاده از قیف و ماسوره ، مواد تزیینی پودر پسته ، پرک بادام و خلال بادام تزیین با استفاده از قیف و ماسوره + مواد تزیینی خلال بادام ، خلال پسته ، پرک بادام تزیین میانی با استفاده از قالب ژله ، تزیین اطراف با استفاده از قیف و ماسوره + تزیین با خلال بادام تزیین با استفاده از قیف و ماسوره + مواد تزیینی پودر پسته ، پودر نارگیل ، پودر بادام تزیین با استفاده از قیف و ماسوره + مواد تزیینی خلال پسته ، پرک بادام تزیین ...

ادامه مطلب