بایگانی برچسب ها: سفره ارایی میز غذا

آموزش چیدن یک سفره زیبا برای انواع میزها

آموزش چیدن یک سفره زیبا برای انواع میزها

آموزش چیدن یک سفره زیبا برای انواع میزها Education picking a nice table for all tables در سفره های بیضی شکل، در دو سر بیضی از گل استفاده کنید. در سفره های مستطیل شکل، گل ها را در وسط عرض مستطیل قرار دهید. در سفره های مربع شکل، از یک گوشه آن استفاده کنید. در صورت استفاده از گلدان، باید حداکثر شاخه های گل ۲۰ سانتیمتر باشد. ابتدا بشقاب پلوخوری که بشقاب اصلی است را روی سفر بگذارید. سپس بشقاب سوپ خوری را قرار داده، چنگال و قاشق را در کنار سفره ...

ادامه مطلب