بایگانی برچسب ها: نوشیدنی های مناسب برای سحر

نوشیدنی های مناسب برای سحر (ویژه رمضان ۹۴)

نوشیدنی های مناسب برای سحر (ویژه رمضان ۹۴)

نوشیدنی های مناسب برای سحر (ویژه رمضان ۹۴) سحر زمانی است که باید بدن را آمده برای ۱۷ساعت روزه داری کنید به همین علت باید از بهترین و مقوی ترین مواد غذایی و البته نوشیدنی های مناسب استفاده کنید تا در طول روز به هیچ عنوان تشنه یا گشنه نشوید. آب همیشه به عنوان بهترین نوشیدنی در هر زمانی شناخته میشود و در هنگام سحر نیز سعی کنید بیشتر آب استفاده کنید. البته دقت داشته باشید که آبی که می نوشید نباید خیلی خنک یا گرم باشد و ابی با دمای اتاق برای ر...

ادامه مطلب