بایگانی برچسب ها: نگهداری از مغزهای خوراکی

روش هایی برای نگهداری آجیل_مغزهای خوراکی-نوروز۹۴

روش هایی برای نگهداری آجیل_مغزهای خوراکی-نوروز۹۴

روش هایی برای نگهداری آجیل_مغزهای خوراکی-نوروز۹۴   خوردن مغز و دانه های خراب ناراحتی گوارشی ایجاد می کند. اما چگونه می توان از فاسد شدن مغز میوه و دانه جلوگیری کرد؟ مغز میوه عمر مفید محدودی دارد و از آن جا که حاوی میزان زیادی روغن است با قرار گرفتن در معرض حرارت، نور و اکسیژن، فاسد می شود، بو می گیرد و روغن پس می دهد. خوردن مغز و دانه های خراب ناراحتی گوارشی ایجاد می کند. اما چگونه می توان از فاسد شدن مغز میوه و دانه جلوگیری کرد...

ادامه مطلب