بایگانی برچسب ها: نگهداری سبزیجات و میوه

روش های صحیح برای فریز کردن مواد غذایی

روش های صحیح برای فریز کردن مواد غذایی

روش های صحیح برای فریز کردن مواد غذایی   اگر شما هم باغچه ای دارید که در آن میوه و سبزیجات می کارید پس حتماً یخچال و فریزر شما همیشه پر از این چیزها است و برای بسته بندی آنها دنبال چاره ای می گردید. آن دسته از افرادی که از مزارع و باغچه ها سبزیجات و میوه جات تازه می خرند نیز تمایل دارند که این خوراکی های تازه را طوری نگهداری کنند که به هنگام مصرف همچنان تازه باشند. کنسرو کردن و ترشی کردن یکی از راه های نگهداری سبزیجات و میوه جات و مص...

ادامه مطلب