بایگانی برچسب ها: چوب لباسی با شاخه خشک درخت

چوب لباسی با شاخه خشک درخت

چوب لباسی با شاخه خشک درخت

چوب لباسی با شاخه خشک درخت وسایل مورد نیاز شاخه های خشکیده رنگ روغنی تخته چوب پیچ یا میخ شاخه های خشکیده درخت را با قیچی باغبانی به مدل های مختلف ببرید تخته چوبی را برای زمینه جالباسی در نظر بگیرید و جای هر شاخه را مشخص کنید هر دو قسمتی که شاخه و چوب زمینه متصل میشوند را با ابزار سوراخ کنید شاخه ها را رنگ کنید و پس از خشک شدن رنگ شاخه ها را بر روی تخته پیچ کنید میتوانید شاخه ها را با میخ هم به تخته متصل کنید و روی آن را رنگ بزنید ...

ادامه مطلب