انواع پیش‌غذا

طرز تهیه و دستور پخت بورانی اسفناج

مواد لازم جهت تهیه بورانی اسفناج برای 0 نفر

مواد مقدار واحد توضیحات
اسفناج 1 کیلو گرم
سیر 3 عدد حبه
ماست 2 لیوان
نمک به میزان لازم

 

طرز تهیه : بورانی اسفناج

اﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺑﻮﺭاﻧﻲ اﺳﻔﻨﺎﺝ اﻭﻣﺪﻡ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ و ﺭاﺣﺖ و ﻣﻐﺬﻱ ﻳﻪ.
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﺭاﻧﻲ اﺳﻔﻨﺎﺝ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ. ﻳﻜﻲ ش اﺳﻔﻨﺎﺝ ﻫﺎﺵ ﺩﺭﺷﺖ ﺗﺮﻩ و اﻭﻥ ﻳﻜﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﭘﻮﺭﻩ ي اﺳﻔﻨﺎﺝ ﺩﺭﺳﺖ ﺷﺪﻩ. ﺟﺎﻟﺒﻪ ﻛﻪ ﻃﻌﻢ ﺷﻮﻥ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻪ. ﻣﻦ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺭﻭ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻭﻋﻜﺲ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﻓﺮﻕ ش ﺭﻭ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ. ﻫﺮ ﻛﻲ ﻳﻪ ﺟﻮﺭ ﻣﻲ ﭘﺴﻨﺪﻩ. ﻏﻠﻆﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺎﺝ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩاﺭﻩ.  ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭘﺮ اﺳﻔﻨﺎﺝ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﺮﺩﻡ.اﺑﺘﺪا اﺳﻔﻨﺎﺝ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺧﻴﺲ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺎ ﮔﻞ و ﻻﻱ اش ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﺸﻪ. ﺑﻌﺪ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺸﻮﺭﻳﺪ و ﺑﺰاﺭﻳن ﻛﻤﻲ آﺑﺶ ﺑﺮﻩ. ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻮﻥ ﻃﻮﺭ خیس ﺧﻴﺲ ﺑﺮﻳﺰﻳﻦ ﺗﻮ ﺗﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺩﺭ ﺩاﺭ و ﺑﺰاﺭﻳﻦ ﺭﻭﻱ ﺷﻌﻠﻪ ﻛﻢ ﺑﺎ ﺩﺭﺏ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﭙﺰﻩ. 

اسفناج ها را شسته و روی حرارت در قابلمه گذاشته تا بپزند.

ﮔﻮﻝ ﻇﺎﻫﺮﺵ ﺭﻭ ﻧﺨﻮﺭﻳﺪ!  اﺳﻔﻨﺎج ﻭﻗﺘﻲ ﺑﭙﺰﻩ ﻳﻪ ﺫﺭﻩ ﻣﻴﺸﻪ!
ﺣﻮاﺳﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪ ش ﺑﺎﺷﻪ. اﺳﻔﻨﺎﺝ ﺯﻭﺩ ﻣﻲ ﺳﻮﺯﻩ.
ﺗﻮ اﻳﻦ ﻋﻜﺲ اﺳﻔﻨﺎﺝ ﻫﺎﻱ ﻣﻦ ﭘﺨﺘﻪ.  ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﻘﺪﺭ  ﺣﺠﻢ ش ﻛﻢ ﺷﺪﻩ :

 

اﺳﻔﻨﺎﺝ ﻫﺎﻱ ﻣﻦ ﭘﺨﺘﻪ. ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﺣﺠﻢ ش ﻛﻢ ﺷﺪﻩ

 

ﺑﻌﺪ اﺯ ﭘﺨﺖ ﻭﻗﺘﺸﻪ ﻛﻪ اﺳﻔﻨﺎﺝ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻮﺏ ﻟﻪ و ﻳﺎ ﭘﻮﺭﻩ ﻛﻨﻴﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺎ ﺩاﻏﻪ. ﭼﻮﻥ ﺳﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺸﻪ ﻛﻤﻲ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻟﻪ ﻣﻴﺸﻪ.

اﮔﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻮﺏ ﺩﺳﺘﻲ ﻟﻪ ﻛﻨﻴﺪ,  ﺑﻮﺭاﻧﻲ ﺗﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﻋﻜﺲ اﻭﻟﻲ ﻣﻴﺸﻪ.  اﮔﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺴﺮ ﻳﺎ ﮔﻮﺷﺘﻜﻮﺏ ﺑﺮﻗﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﭘﻮﺭﻩ ش ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻋﻜﺲ ﺩﻭﻡ ﻣﻴﺸﻪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﺰاﺭﻳﻦ ﺧﻨﻚ ﺑﺸﻪ.  ﭼﻨﺪ ﺣﺒﻪ ﺳﻴﺮ ﺭﻭ ﺭﻧﺪﻩ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺎﺝ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺸﻪ

 

اﮔﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻮﺏ ﺩﺳﺘﻲ ﻟﻪ ﻛﻨﻴﺪ,

 

اﮔﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺴﺮ ﻳﺎ ﮔﻮﺷﺘﻜﻮﺏ ﺑﺮﻗﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﭘﻮﺭﻩ ش ﻛﻨﻴﺪ

 

ﭘﺲ اﺯ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﻨﻚ ﺷﺪ  , ﻛﻢ ﻛﻢ اﺳﻔﻨﺎﺝ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻏﻠﻆﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻆﺮ ﺭﻭ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻪ. ﺩﺭ آﺧﺮ ﻧﻤﻚ ﺭﻳﺨﺘﻪ و ﺑﭽﺸﻴﺪ.

اﮔﻪ ﻃﻌﻢ ﺳﻴﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮﻧﻴﻦ ﭘﻮﺩﺭ ﺳﻴﺮ ﺑﺮﻳﺰﻳﻦ….ﻭﻟﻲ ﺩﻟﺘﻮﻥ ﻣﻴﺎاااﺩ???

 

بورانی اسفناج آمادست

 

نوش جان

ﻧﻮﺵ ﺟﺎااﻥ…

به این مطلب امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا