مرور برچسب

تائید اصالت روغن زیتون

راه های تشخیص روغن زیتون اصل از تقلبی

راه های تشخیص روغن زیتون اصل از تقلبی The detection of the fraudulent olive oil تائید اصالت روغن زیتون از اهمیت به سزایی برخوردار است. روغن زیتون به دلیل قیمت و ارزش بالای تغذیه‌ای، با روغن‌های معمولی و کم ارزش مخلوط و به بازار عرضه…