مرور برچسب

تزئین حلوا سفره افطار

آموزش تصویری تزئین حلوا

تزیین حلوا با اشتفاده از قیف و ماسوره ، مواد تزیینی پودر پسته ، پرک بادام و خلال بادام تزیین با استفاده از قیف و ماسوره + مواد تزیینی خلال بادام ، خلال پسته ، پرک بادام تزیین میانی با استفاده از قالب ژله ، تزیین اطراف با…