مرور برچسب

تزئین کاسه طالبی

آموزش تزیین کاسه طالبی(بسیار زیبا)+میوه آرایی

آموزش تزیین کاسه طالبی(بسیار زیبا)+میوه آرایی به کمک چاقو مانند شکل کمی از سر طالبی را برش دهید   مواد اولیه:   قاشق اسکوپ طالبی یا خربزه چاقو گام ۱ به کمک چاقو مانند شکل کمی از سر طالبی را برش دهید (به این دلیل که…