مرور برچسب

تزئین کیک به شکل سگ

آموزش تصویری تزئین کیک به شکل سگ

آموزش تصویری تزئین کیک به شکل سگ وقتی کیک خنک شد طبق تصویر برش دهید. پاها و سر از هم جدا هستند. بدنه و دم سر هم هستند. تکه ها را روی دیس قرار دهید یکی از قیف ها را نوک مخصوص بزنید. مقدار کمی رویه ی شکلاتی…