مرور برچسب

تازه نگه داشتن مواد غذایی

نکاتی برای فریز کردن مواد غذایی

نکاتی برای فریز کردن مواد غذایی انجماد یکی از روش های مناسب و متداول برای نگهداری موادغذایی به ویژه با منشأ دامی نظیر گوشت، ماهی، مرغ، میگو و غیره است. در بعضی ریزه کاری های انجماد انجماد غذا را استریلیزه (عاری از…