مرور برچسب

تا کردن دستمال سفره

تزیین دستمال سفره به روش چین دار فرانسوی

تزیین دستمال سفره به روش چین دار فرانسوی همونطور که در آموزش قبلی گفتم تا کردن دستمال سفره به روش ها منحصر بفرد جلوهی بسیار زیبایی به میز شما میده. اینجا روش تا کردن دستمال سفره به صورت چین دار که یک روش فرانسوی هست رو میبینیم.…