مرور برچسب

ترشی درمانی

عوارض رژیمهای لاغری نادرست

بهترین مواد غذایی در تناسب اندام معرفی 8 رژیم لاغری نادرست بسیاری از افراد چاق و دچار اضافه وزن همواره به دنبال کارها یا مواد غذایی ای هستند که لاغر شوند اما با رژیم های غلط عوارضی مانند گودی زیرچشم ، لاغری صورت ، بالا…