مرور برچسب

ترشی شپله

روش تهیه ترشی شپله (ترشی هندوانه ابو جهل)

روش تهیه ترشی شپله (ترشی هندوانه ابو جهل) ترشی شپله (ترشی هندوانه ابو جهل) شپله گیاهی بوته ای است که در شهرهای غربی کشور از جمله کرمانشاه و همدان و... میروید .این گیاه دارای خاصیت های زیادی است از جمله در درمان درد های مفاصل و کاهش چربی…