مرور برچسب

تریین کارت تبریک

روش ساخت کارت پستال با نخ ابریشمی

روش ساخت کارت پستال با نخ ابریشمی من عاشق درست کردن کارت پستال هستم. معمولا برای موقعیتای مختلف کارت های متفاوتی درست می کنم. این بار کارت پستال با طرحی از نخ ابریشمی رو امتحان کردم. برای درست کردن کارت پستال با نخ ابریشمی به موارد…