مرور برچسب

تزئین لیمو ترش

آموزش تزئین لیمو ترش به شکل گل

1. یک لیمو را بردارید دو سر آن را ببرید و آن را نصف کنید. 2. لیمو را به شکل حلقه های نازک برش دهید. 3. یکی از حلقه ها را بردارید و آن را لوله کنید. یکی دیگر بردارید و دور آن لوله کنید. این کار را تکرار کنید. شاید نگه داشتن آن سخت باشد…