مرور برچسب

تزئین هندوانه به شکل آدم برفی+آموزش

آموزش تزئین هندوانه به شکل آدم برفی

آموزش تزئین هندوانه به شکل آدم برفی   1. یک هندوانه ی گرد بزرگ، دو هنداونه ی گرد کوچک تر که یکی از یکی بزرگتر باشد انتخاب کنید. انتهای هر هندوانه را به اندازه ی نیم سانتی متر برش دهید تا صاف بایستند. کوچکترین هندوانه را برای سر…