مرور برچسب

تزئین کیک به شکل کندوی زنبور عسل

آموزش تزئین کیک به شکل کندوی زنبور عسل

آموزش تزئین کیک به شکل کندوی زنبور عسل بزرگترین کیک را روی یک تخته قرار دهید. کمی خامه کره روی آن بمالید سپس کیک کوچکتر را روی آن قرار دهید و کمی خامه کره روی آن بمالید و کیک گنبدی شکل را روی آن قرار دهید. حالا با یک چاقو از…