مرور برچسب

تزیین انواع هندوانه

آموزش تزیین هندوانه به شکل قوری (سری پنجاه و چهار)

آموزش تزیین هندوانه به شکل قوری 1. از یک هندوانه ی گرد استفاده کنید. به اندازه ی 3 سانتی متر از کف آن را برش دهید و جدا کنید.2.از وسط این تکه با یک اسکوپ کوچک گل های هنداونه کوچک در بیاورید که بعداً‌ روی دسته می چسبانید. حلقه ی…