مرور برچسب

تزیین بادکنک کادو

تزیین درون بادکنک با عروسک و لباس و …..

تزیین درون بادکنک با عروسک و لباس و ..... هدیه ای درون بادکنک فکر کنید چطور این عروسکها داخل بادکنک گذاشته می شود؟ طریقه گذاشتن اشیا مختلف در بادکنک خوب برای این کار به دو نفر نیاز هست. در این کار  باید از اشیاء تیز و…