مرور برچسب

تزیین با شخصیت های بازی

تزیینات تولد به شکل انگری بردز

تزیینات تولد به شکل انگری بردز به عنوان یک از طرفداران انگری بردز خوشحالم که امروز عکس هایی از تزیین تولد با تم تولد انگری بردز براتون می زارم. عکس هایی که می بینید  از تزیینات جشن تولدیست که ازسری بازی های انگری بردز الهام گرفته  است.…