مرور برچسب

تزیین برنج مجلسی

تزیین برنج مجلسی (سری چهاردهم)

تزیین برنج مجلسی (سری چهاردهم) با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید نیم دایره هایی با پلو زعفرانی در می آوریم و بعد با پلو بنفش تزئین را…