مرور برچسب

تزیین تخم مرغ به شکل گوسفند

تزیین تخم مرغ نماد نوروز 94

تزیین تخم مرغ نماد نوروز 94 برای تزیین این نوع تخم مرغ به شکل گوسفند می تونید از تخم مرغ های قهوه ای که موجوده استفاده کنید و یا رنگش کنید... پنبه را برای پشم های گوسفند به تخم مرغ بچسبانید. برای گوشهاش از…