مرور برچسب

تزیین تخم مرغ هفت سین

جدیدترین تزیین تخم مرغ با مهره های رنگی

جدیدترین تزیین تخم مرغ با مهره های رنگی برای این تزیین به مهره های منجوق رنگارنگ , تخم مرغ سفالی, مداد و پاک کن (برای زح دادن روی تخم مرغ) , چسب بی رنگ ( ترجیحا چسب چوب ) و سوزن نیاز داریم . منجوق های رنگارنگ تخم…