مرور برچسب

تزیین تولد پسرانه

تزیین تولد پسرانه با تم ماشین و هواپیما

تزیین تولد پسرانه با تم ماشین و هواپیما بیب بیب ... برید کنار...من دارم میام. احتمالا از این دست جملات رو  پدر و مادرها زیاد از زبان پسربچه هایشان می شنوند. برای پسربچه هایی که در دنیایشان با  ماشین، هواپیما، قایق پر شده یک تولد با…