مرور برچسب

تزیین خیار برای سالاد

تزیین خیار به شکل سبد

تزیین خیار به شکل سبد برای تزیین خیار به شکل صدف کافی است به طریقی که شکل به شما نمایش می دهد عمل کنید ، شما نیز می توانید در صورتی که تمایل دارید مطلبی یا عکس از این کار برای خود دارید یا در مهمانی از این کار استفاده کردید…