مرور برچسب

تزیین پرتقال

آموزش جا شمعی با پوست پرتقال

آموزش جا شمعی با پوست پرتقال درون پرتقال یا نارنگی را خالی کنید و با روغن مایع آنرا پر کنید فقط سعی کنید قسمت نخ مانندی که به پوست وصل است را نکنید تا مثل فیتیله عمل کند و ساعت ها مانندی شمعی بسوزد. آموزش شمع سازی با پوست…