مرور برچسب

تزیین 2015 تخم مرغ

جدیدترین تزیین تخم مرغ با مهره های رنگی

جدیدترین تزیین تخم مرغ با مهره های رنگی برای این تزیین به مهره های منجوق رنگارنگ , تخم مرغ سفالی, مداد و پاک کن (برای زح دادن روی تخم مرغ) , چسب بی رنگ ( ترجیحا چسب چوب ) و سوزن نیاز داریم . منجوق های رنگارنگ تخم…