مرور برچسب

پرورش زیتون

چگونه تلخی زیتون را بگیریم؟

چگونه تلخی زیتون را بگیریم؟ معمولا زیتون‌های سبز یا زیتون‌هایی که اندکی مانده تا رسیده شوند را برای مدتی در محلول‌های قلیایی می‌خوابانند تا تلخی گوشت آنها گرفته شود چگونه تلخی زیتون را بگیریم؟ در هرحال…