مرور برچسب

پودر رختشویی

آموزش تهیه پودر رختشویی خانگی (تصویری)

آموزش تهیه پودر رختشویی خانگی (تصویری) پودر رختشویی خانگی درست کردن این پودر رختشویی خانگی هم به صرفه است و هم از لحاظ زیستی عاری از فسفات می باشد، ضمناً لباسها را بسیار پاکیزه می شوید. اگه شما از اشتباه من درس عبرت…