مرور برچسب

پیتزای دودی رژیمی

آموزش درست کردن پیتزای دودی رژیمی

آموزش درست کردن پیتزای دودی رژیمی اگر به دنبال فست فود سالم هستید بهتر است این پیتزای دودی را هم امتحان کنید.کالری این پیتزا نصف کالری پیتزاهای معمولی است . کالری این پیتزا نصف کالری پیتزاهای معمولی است. وعده : 12…